Korzyści stosowania czujników przechyłu

Korzyści stosowania TiltWatch

Korzyści z użycia wskaźnika Tiltwatch lub Tiltwatch Plus:

 • dokładna kontrola przesyłek wykraczająca daleko poza pasywne drukowane ostrzeżenia
 • można je wykorzystać do ochrony niemalże każdego produktu
 • trudne do manipulacji, konstrukcja zapobiega zatajeniu aktywacji bez widocznych dowodów otwierania wskaźnika
 • mogą być wykorzystane do transportu lotniczego, nie aktywują się pod wpływem przechylenia występującego podczas startu i lądownia
 • wpływają na zmniejszenie ilości uszkodzeń produktów i strat poniesionych podczas transportu
 • zapewniają prostą i oszczędną metodę ochrony przesyłki przed przechyleniami
 • zapewniają niepodważalne dowody przechylenia
 • wizualnie odstraszają przed niewłaściwym obchodzeniem się z towarem
 • pomagają w utworzeniu łańcucha odpowiedzialności za obsługę produktów
 • alarmują odbiorcą o potrzebie inspekcji przed odbiorem
 • chronią przed roszczeniami gwarancyjnymi
 • gwarantują zachowanie jakość produktu od punktu wysyłki do punktu odbioru
 • zwiększa zadowolenie klientów i zapewnia widoczną przewagę konkurencyjną
do góry