TiltWatch - czujnik przechylenia

Tiltwatch to wyjątkowo prosty w obsłudze wskaźnik, który zabarwi się na czerwono gdy oznaczony nim produkt zostanie przechylony. Wystarczy odkleić folię i przykleić etykietę do paczki. Odklejając folię Tiltwatch automatycznie uzbraja się. Dzięki swojej budowie, mocnemu klejowi i etykiecie towarzyszącej - raz nalepiony Tiltwatch nie może być resetowany! 
Proponujemy dwa rodzaje czujników przechyłu:

 • TiltWatch XTR - aktywacja po przekroczeniu kąta 80 stopni (przewrócenie).
 • TiltWatch Plus - aktywacja i wskazanie kąta przechylenia powyżej 30 stopni.
tiltwatch-xtr-katy.jpg
Korzyści stosowania TiltWatch

Korzyści z użycia wskaźnika Tiltwatch lub Tiltwatch Plus:

 • dokładna kontrola przesyłek wykraczająca daleko poza pasywne drukowane ostrzeżenia
 • można je wykorzystać do ochrony niemalże każdego produktu
 • trudne do manipulacji, konstrukcja zapobiega zatajeniu aktywacji bez widocznych dowodów otwierania wskaźnika
 • mogą być wykorzystane do transportu lotniczego, nie aktywują się pod wpływem przechylenia występującego podczas startu i lądownia
 • wpływają na zmniejszenie ilości uszkodzeń produktów i strat poniesionych podczas transportu
 • zapewniają prostą i oszczędną metodę ochrony przesyłki przed przechyleniami
 • zapewniają niepodważalne dowody przechylenia
 • wizualnie odstraszają przed niewłaściwym obchodzeniem się z towarem
 • pomagają w utworzeniu łańcucha odpowiedzialności za obsługę produktów
 • alarmują odbiorcą o potrzebie inspekcji przed odbiorem
 • chronią przed roszczeniami gwarancyjnymi
 • gwarantują zachowanie jakość produktu od punktu wysyłki do punktu odbioru
 • zwiększa zadowolenie klientów i zapewnia widoczną przewagę konkurencyjną

 

Najważniejsze informacje

 • kąt aktywacji:  80° od pionu mierzone co 10° zaczynając od kąta przechyłu 30°
 • dokładność:  +/- 5%
 • zakres monitorowania:  360° w pojedynczej płaszczyźnie
 • tolerancja wilgotności:  0% do 99%
 • tolerancja temperatury:  -40°C do +60°C
 • wymiary:  12 cm x 12 cm x 0,4 cm
 • przydatność substancji klejącej:  24 miesiące

Sposób użycia:

Trzymając w pionie odkleić folię i przykleić do opakowania lub produktu, ewentualnie przykręcić za pomocą wkrętów.
Produkt jest uzbrajany w momencie oderwania folii.

NIE PRZEWRACAĆ !!!

 

Tiltwatch Plus jest wskaźnikiem przechyłu, który daje dodatkową informację na temat wysokości kąta przechyłu, jakiemu poddany był ładunek.

Zawiera trzy wskaźniki, z których dwa informują o wielkości przechyłu i jego kierunku, a trzeci pokazuje czy nastąpiło odwrócenie ładunku “do góry dnem”.

 

Najważniejsze informacje

 • kąt aktywacji:  80° +/- 5% od pionu
 • zakres monitorowania:  pojedyncza płaszczyzna
 • tolerancja wilgotności:  0% do 100% nie skondensowanej
 • tolerancja temperatury:  -40° C do + 60° C
 • wymiary:  6 cm x 7,5 cm x 0,4 cm

Sposób użycia:

Trzymając w pionie odkleić folię i przykleić do opakowania lub produktu, ewentualnie przykręcić za pomocą wkrętów.
Produkt jest uzbrajany w momencie oderwania folii.

NIE PRZEWRACAĆ !!!

Przydatność substancji klejącej: 24 miesiące

do góry