Najnowsza wersja czujnika wstrząsu do monitorowania małych i dużych przesyłek - ShockWatch2

Nowa wersja czujników temperatury - II generacja ColdMark2 oraz WarmMark2.

Elektroniczny wskaźnik temperatury TempMark8.

Najnowsze wskaźniki wstrząsu i przechylenia uzbrajane przed montażem - TiltWatch XTR oraz Dropspot

Zmiana nazwy firmy z MRI na Shockwatch Corporation.

Opracowanie pierwszego rejestratora czynników transportu, temperatury, ciśnienia, wilgotności i wibracji - ShockLog

Rozwój działu czujników o część produktów monitorujących łańcuch dostaw chłodniczych

Opracowanie i wdrożenie do produkcji pierwszego wskaźnika przechylenia - TiltWatch.

Organizacja i uruchomienie specialnego oddziału firmy zajmującego się wyłącznie czujnikami wstrząsu.

Rozwój polityki monitorowania i ochrony transportu sprzętu komputerowego.

Pierwszy wskaźnik wstrząsu - ShockWatch.

Założenie i rejestracja firmy MRI.

do góry